Total Number of shows

Total Number of Shows Till Date 30th June 2024

Sr. No Name of the play No. of Shows Year
1 Gela Madhav (RE-RUN) 13 2024
2 Sarkha Kahitari Hotay (RUNNING) 294 2022
3 Eka Lagnachi Pudhachi Ghoshta (RUNNING) 694 2018
4 Sakhar Khallela Manus 394 2016
5 Sangeet Sanshaykallol 98 2015
6 Karti Kaljat Ghusali 270 2015
7 Nakalat Disle Saare 56 2013
8 Maziya Bhaujinna Rit Kalena 51 2012
9 Sasu Majhi Dhansu 200 2011
10 Shri Tashi Sau 91 2010
11 Bahurupi 202 2009
12 Olakh na Palakh 290 2008
13 Aamhi Doghe Raja Rani 192 2006
14 Jaadu Teri Najar 375 2004
15 Moruchi Mavshi (USA & Canada) 11 2001
16 Wyakti Ani Walli (USA & Canada) 14 2001
17 Eka Lagnachi Goshta 1506 2001
18 Vyakti Ani Walli 14 2001
19 Shh... Kuthe Bolayche Nahi 284 1997
20 Char Divas Premache 1026 1996
21 Sundar Me Honaar 195 1996
22 Lekure Udand Jhali 400 1995
23 Be Dune Paach 236 1994
24 Priyatama 282 1994
25 Gela Madhav Kunikade 1822 1992
26 Bara Sapadlas 103 1991
27 Chal... Kahitarich Kay 180 1990
28 Pahuna 360 1990
29 Priti Sangam 35 1989
30 Lagnachi Bedi 385 1988
31 Brahmachari 503 1986
32 Moruchi Mavshi 1330 1985
33 Maharastrachi Lokdhara 443 1984
34 Tour Tour 543 1983
35 Mi Mantri Zalo 25 1982
36 Runanubandha 75 1982
TOTAL 12,992